Cookies are used to remember your language.

polski English

Patryk Czarnik

foto
Ekspert IT
adres tylko jako grafika

Szkolenia

Od 2008 roku prowadzę komercyjne szkolenia z informatyki, mój obecny dorobek to 130 szkoleń o łącznym wymiarze 440 dni.

Jestem stałym współpracownikiem firm Redpill, Vavatech i ALX.

Dwa obszary, w których najczęściej prowadzę szkolenia, to Java i XML.

Java

XML

Inne tematy

Kilkakrotnie w odpowiedzi na specjalne zapotrzebowanie klientów prowadziłem szkolenia dotyczące wybranych narzędzi (Altova MapForce, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker i narzędzie klienta oparte o tę aplikację).

Mój styl

Jestem otwartym i szczerym człowiekiem, także jako prowadzący szkolenia. Nie robię ze szkoleń teatru, dlatego pewnie niespecjalnie nadaję się na trenera kompetencji miękkich. Na szkoleniach IT staram się możliwie efektywnie wykorzystać czas na przekazanie wiedzy, ilustrując to licznymi przykładami żywego kodu. Cieszę się, gdy na szkoleniach wywiązuje się dyskusja, pojawiają się pytania i kontrowersje – świadczy to o zaangażowaniu uczestników. Przy tym jeśli czegoś nie wiem, wolę się do tego przyznać i ewentualnie poszukać odpowiedzi, niż wprowadzić ludzi w błąd.

Nie mam zamiaru nikogo oszukiwać: kilkudniowe szkolenie nie zastąpi miesięcy realnej pracy z daną technologią. Ale szkolenie może otworzyć oczy na możliwości, o których nie wiemy, oraz uporządkować fragmentaryczną wiedzę, którą posiadamy wcześniej. Istotne jest wskazanie najważniejszych cech i punktów odniesienia danej technologii, ale także zagrożeń, które się z nią wiążą. Moje szkolenia nie stanowią zawoalowanej reklamy produktów czy koncepcji. Zawsze staram się być obiektywny i zdystansowany; prezentować zalety, ale i wady omawianych rozwiązań.